• U ovogodišnjem Sajmu graditeljstva Banja Luka, nastupali smo u sklopu štanda Hrvatske gospodarske komore Sisak.
  • Aktivno sudjelovanje na 38. Stručnom seminaru "Ceste 2014" u Poreču.